ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Какви ли предложения можем да направим на немски, че да сме разбрани за всички около нас, разбиращи немски. Да започнем с един пример, за да придобием малко представа. Ще го дадем първо на български, после на немски:
,,-Ти трябва да пушиш по-малко“ (казваме го твърдо таково, индиректно, без две, три, четири, без да си представяме, без да си мечтам, при нас ,,трябва е трябва“)


Но немците обичат да си мечтаят и да представят в едно мечтано време, а именно мечтаното време(Konjuktiv II) на ,,sollen(золлен) трябва“ ,,SOLLTEN“ . Как го правят? Даваме един пример:
,,-Ich sollte weniger rauchen“
Аз би трябвало да пуша по-малко“


Това мечтано време(Konjuktiv II) в немски език е ръка за ръка навсякъде. Много се използва, много се среща. Използват къде ли не. Но специално за този случай с ,,sollen-трябва“ правят предложения като, повече да спортуваш, да отпускаш и т.н. Да дадем още няколко примера, за да придобиете ясна картина за всичко:
,,-Du solltest mehr Sport machen
Ти би трябвало да правиш повече спорт“
или
,,-Bei Stress sollte man sich entspannen
При стрес би трябвало да се отпуснете“


Тука пак внимаваме за глагол на втора позиция и на последна позиция, в случая имаме модерен глагол(Modalen Verben) превърнат в модерно време(Konjuktiv II) Sollten и оставащата цяла форма на няколко глагола ,,rauchen, machen, entspannen“ и така. Нищо сложно! И това се нарича ,,Ratschläge mit sollte“

Сега е ваш ред да се упражнявате! Започвайте помежду си или с приятел/ка да си правите предложения на немски, за да се забавлявате и да научите немски език!

Надявам се да съм ви бил полезен!
Останете със здраве! До следващия път!