Този или тази

Този автомобил е мой. Тази къща е моя. Тези хора са мои познати и т.н. На български всичко ясно и точно, но на немски? Как го правят те? Хайде да видим:

(m)maskulin
Nominativ dieser
Akkusativ diesen
Dativ diesem

(n)neutrum
Nominativ dieses
Akkusativ dieses
Dativ diesem

(f)feminin
Nominativ diese
Akkusativ diese
Dativ dieser

(p)Plural
Nominativ diese
Akkusativ diese
Dativ diesen

Същото е като при ,,welch„, с който питаме, а dies отговаряме. Според случая този dies се променя на ,,тази, този, тия, тоя“ . Не е много сложно. Лесно е. И това цялото на немски се нарича ,,Der Demonstrativartikel dies-„ или така казано ,,Демонстративен артикел този, тази или тоя“

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен.

Останете със здраве! До следващия път!