Глаголни обяснения(Akkusativ)

Как се образуват отделните изречения в немски език? Как да разберем кой падеж сме, какво трябва да пишем и т.н.? Нека да видим.

Днес ще се спрем на падежа Akkusativ. Как се оформят и образуват в този падеж:
Ich habe einen Sohn.
Аз имам един син.

Ich– в случая е Nominativ, глагола haben-имам е от падежа Akkusativ и съответно променя формата на ein след него да стане einen и съществителното Sohn-син остава, така както си е.

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!