Отричане с не или няма

Понякога ни се отдава възможността да отричаме, че сме направили дадено нещо и понякога не. Хубаво е да кажем едно ,,не“ или ,,няма“. Но как е това на немски? Нека да видим:

ein–>kein
Ich habe einen Tisch / ein Sofa / eine Waschmaschine / eine Stuhle.
Аз имам една маса, един диван, една пералня, един стол
Ich habe keinen Tisch / kein Sofa / keine Waschmaschine / keine Stuhle.
Аз нямам маса, нямам диван, нямам пералня, нямам стол.
Ich habe kein Geld / keine Zeit / keine Lust.
Аз нямам пари, нямам време, нямам желание.
Ich mag keinen Kaffee / keinen Kase.
Аз не обичам кафе, аз не обичам кашкавал.

На какво трябва да обърнем внимание? Кога използваме ein или kein?
Ein или Kein използваме, тогава, когато ни се налага да отричаме някакъв предмет като маса(die Tisch) , диван(das Sofa) , пералня(die Waschmaschine). Предмет, който може да се пипа. Но също така може да ги използваме и за време и за желания като ,,желание(die Lust) , време(Die Zeit) и т.н.


NICHT:
Heute kommt er. Morgen kommt er nicht.

Днес той ще дойде. Утре няма да дойде.
Sie isst gern Kase. Sie isst nicht gern Kase.

Тя яде с удоволствие кашкавал. Тя не яде с удоволствие кашкавал.
Ich arbeite viel. Ich arbeite nicht viel.

Аз работя много. Аз не рабоятя много.

Да си дойдем на думата, затова как се образува ,,nicht„. В българската граматика, така както и в много други граматики в най-различни езици, когато стане въпрос за отричане винаги това ,,не“ или ,,няма“ отиват пред глагола като Аз нямам време или Утре той няма да дойде, но не и в немския. Когато стане въпрос за отричане в немски, това отрицание отива винаги пред глагола като Morgen kommt er nicht или ако кажем за себе си като Morgen komme ich nicht. NICHT се използва за хора или за действие или за нещо, което не обичате или харесвате. Няма как да кажете на немски ,,Ich habe nicht Tisch““ това е неправилно. Правилното е, както писахме по-горе ,,Ich habe keinen Tisch“.

Като цяло ein–>kein се използва за предмети, които може да се пипат и за време и за желание. А за хората или за действие се използва ,,nicht„.

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!