Бъдеще време в немски език

Ние в българския обичаме много да използваме бъдеще време. То си присъства на всяко второ изречение. Българина без да каже ,,ще“ не може да говори половин час, даже и пет минути. В това съм напълно сигурен, 100%. Ако греша, поправете ме. Сега как го правят немците? Дали използват бъдеще време толкова редовно, като българите и как?

Бъдеще време Future I в немски език често и 90% се използва, тогава, когато се дават някакви прогнози и обещания. Например:
Ich werde im Herbst eine Ausbildung zum Koch beginnen.
Аз ще започна есента обучение за готвач.
Това е една прогноза, прогноза за бъдещето.


ИЛИ

Es wird in Deutschland weniger regnen
Ще вали малко в Германия
Прогноза за времето, както виждате. По-горе имахме прогноза за бъдещето или малко обещание за напред, което може да се направи.

И докато сме на вълна ,,вероятно“ ,,може би“ ,,евентуално“ , да ви каже, че и при тези примери, където имаме изрази като ,,вероятно“ ,,може би“ ,,евентуално“ използваме бъдеще време. Например:

Wahrscheinlich wird es am Wochenende regnen
(Wahrscheinlich-варшайнлих,-вероятно)
Вероятно ще завали уикенда.

или

Vielleicht wird alles gut sein.
(Vielleicht-филайхт-може би)
Може би всичко ще е добре.

или

Eventuell werden wir in diesem Spiel gewinnen.
(Eventuell-евентуел-евентуално)
Евентуално ще победим в тази игра.

Сега да видим и спрежението на глагола werden-ставам в бъдеще време:
ich werde
du wirst
er, sie, es, man wird

wir werden
ihr werdet
sie, Sie werden

В разговорната реч, често Future I се използва като сегашно време Prasens. Например:
Morgen schreiben wir einen Test.
Утре ще напишем ние един тест.

или

Nächstes Jahr mache ich ein Urlaub
Следващата година ще направя аз една почивка.


Сега ще питате, ами защо? Защо го правят така? Защото, ако се задълбочим в немски език, или в немското мислене, когато имаме два глагола като werden-ставам и sein-съм, които в всяко време се променят коренно формата и значението си, бихме направили и ние така. Сега няма да се задълбочавам в миналите време, за които писахме до сега, но само си спомнете от миналите ни писания, където какво беше wurde, wurde и war, ware и т.н. И аз бих си избрал този начин, като немците, ако имах в моя майчин език или езика, който бих искал да уча, тези два глагола. А сега да погледнем нещата от българска страна, където нещата стоят малко по-лесни. Глагола werden на българско бъдеще време е една представка ,,ще“. За мене си е най използваната представка. И това ,,ще“ се слага след всеки втори глагол в българския,, ще се направи“ ,,ще се уточни“ ,,ще играем“ И винаги е с комбинация с глагола ,,съм“ където нещата стават още по лесни в 3 лице, където трябва да обясним нещо, или трябва да дадем пример, обещание или прогноза, този глагол просто става буквата ,,е“ и е навсякъде. Например:
,,Какво ще е то“
,,Къде ще е то“
и т.н.


Затова, ако ви е труден бъдещето време в немски език, просто използвайте сегашно време в разговорната реч или писменната, то няма голямо значение като цяло, но ако четете романи, списания или вестници, там се използва по често и е с комбинация с Passiv за съответното време и се среща по често.

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!