Да, не или напротив!

-Искам да ти кажа нещо
-Напротив, аз искам да ти кажа нещо важно
-Не
-Да
– и т.н.

Как го правят немците? Как се изразяват, когато имат противно мнение срещу нещо? Нека да видим:

Hast du Zeit?
Ja, natürlich.
Nein, leider nicht.


Hast du keine Zeit?
Doch, ich habe Zeit.
Nein, ich habe keine Zeit.

Kommt du nicht mit?
Doch, ich komme mit.
Nein, ich kann leider nicht mitkommen.

Какво разбираме от треите написани примера отгоре? На немски ,,НАПРОТИВ“ е ,,DOCH“ и се използва, тогава, когато, получавате един негативен въпрос като ,,Hast du keine Zeit? / Нямаш ли време?“ и съответно имате време и искате да кажете ,,Напротив, аз имам време / Doch, ich habe Zeit„.

Накратко, когато ви предизвикват за нещо, което имате, да ви кажат, че нямате и вие да се съпротивлявате с напротив и да продължите напред да нареждате, че имате време, че имате пари и т.н.

Не е нещо сложно!

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!