КОЛАТА Е В РЕМОНТ

Имаме проблем с колата си в Германия и трябва да ходим за ремонт. Някой трябва да я тества и в случая какво трябва да кажем? Да дадем един пример:

,,- Механикът тества мотора
и да го кажем на немски
Der Mechaniker prüft den Motor“
Този пример е така наречения ,,Aktiv Präsens“ или казано на български,,Активно сегашно време“ . Или по просто казано, някой прави нещо с нещо.


А имаме също и ,,Passiv Präsens“ където сегашното време е пасвино, а как се образува то:
,,Der Motor wird (von dem Mechaniker) geprüft.
Моторът се(от механика) тества – в този случай моторът се тества, но не посочваме от кого и как, само се знае, че се тества и тогава този пример се нарича ,,Passiv Präsens“ или пасивно сегашно време.


Това е една променена форма на глагола werden-верден-ставам, където се случва нещо. Има някакво движение с или без някой или нещо. Когато е ,,СЪС“ е Aktiv Präsens, когато е ,,БЕЗ“ е Passiv Präsens.

Не е трудно и е много използвано от немците в разговорната реч, както и в писмената.

Това е за сега! Надявам се, че съм бил полезен! Останете със здраве! До следващия път!