ПРЕДСТАВЕТЕ СИ

Представете си, че бихте искали да направите нещо, когато бихте могли и бихте искали да направите, но това е една ваша мечта или мисъл в пространството, което след малко или за напред ще се случи. Как го правят немците? Първо да го кажем на български:
Ако утре сутринта бях свободен, щях да спя до 10 часа
Бях и щях, нали? Мечтаем си едно хубаво. Сега да го напишам на немски:
,,Wenn ich morgen frei hätte, würde ich bis 10 Uhr schlafen
Ако утре сутринта бях свободен, щях да спя до 10 часа“


Накратко да обясним ситуацията: в българския имаме ,,бях, щях, би, бил, било и т.н.“ неща с които предполагаме и мечтаем и с тях комбинираме останалите глаголи, които не си променят много много формата. Но в немския всеки глагол си има своя форма за Konjuktiv II (МЕЧТАНО ВРЕМЕ) но както казах и преди, не се използват всичките. Важното е, че трябва да обърнем внимание на глаголите haben и sein, които делят останалите глаголи в немския на движещи се глаголи и недвижещи се. В българския това е глагола ,,съм“ . Всички глаголи се комбинират с глагола ,,съм“ ,,Аз съм го направил“ ,,Аз бях направил,, Аз щях да направя“ и т.н. В немския трябва да се внимава за haben и после за промените в времената в сегашно, минало, мечтано и т.н.

Но тука като цяло искам да обърна внимание на този ,,Wenn“ който ако е в началото на изречението означава,,АКО“ ако не е в началото, а идва след запетаята означава,,КОГАТО“ . Сега ще кажете,,как така?“ Ще взема примера от горе:
,
,,Wenn ich morgen frei hätte, würde ich bis 10 Uhr schlafen
Ако утре сутринта бях свободен, щях да спя до 10 часа“


и ще го комбинираме с:

,,Ich würde bis 10 Uhr schlafen, wenn ich morgen frei hätte
Аз щях да спа до 10 часа, ако утре бях свободен“

Сега ще кажете,,Къде е това ,,КОГАТО“ което спомена?

Когато ,,WENN“ е в мечтаното време Konjuktiv II си остава ,,АКО“ а когато е комбинирано с друго време като сегашно да речем:

,,Ich würde bis 10 Uhr schlafen, wenn ich morgen frei bin
Аз бих спал до 10 часа, когато утре свободен съм“


Това е като цяло така нареченото Bedingungssätze mit wenn+Konjuktiv II или казано на български Представителноизречение с ако/когато+мечтано време – Ако-Wenn-Когато.

Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!