Глаголи в минало време

Да се завърнем назад в времето, когато бяхме учили двата най важни глагола в немския, а именно ,,haben-хабен-имам“ и ,,sein-зайн-съм“ в сегашно време(Das Präsens) . Как бяха спреженията им? Нека да си припомним:

sein-зайн-съм-Das Präsens-сегашно време
ich – bin
du – bist
er, sie, es, man – ist
wir – sind
ihr – seid
sie – sind
Sie – sind


haben-хабен-имам-Das Präsens-сегашно време
ich – habe
du – hast
er, sie, es, man – hat
wir – haben
ihr – habt
sie – haben
Sie – haben


Не бяха кой знае какво, нали? Вече ги знаем, предполагам. Сигурно, вече се питате, защо до сега говорех в минало време? Това бе една подготовка за вас или за предстоящето. Защото сега ще ви покажа спрежението на haben и sein в минало време. В немския то се нарича Das Präteritum(минало време) . А как ще са спреженията на тези два специфични глагола в минало време. Нека да видим:

sein-зайн-съм-Das Präteritum-Минало време
ich – war
du – warst
er, sie, es, man – war
wir – waren
ihr – wart
sie – waren
Sie – waren


haben-хабен-имам-Das Präteritum-Минало време
ich – hatte
du – hattest
er, sie, es, man – hatte
wir – hatten

ihr – hattet
sie – hatten
Sie – hatten


На какво трябва да обърнем внимание, затова, че при ,,ich“ и ,,er, sie, es, man“ спрежението остава една и съща(war-war и hatte-hatte) както и при ,,wir“ и ,,sie, Sie“ остава така, както си е(waren-waren и hatten-hatten). Също държа да отбележа, че както и в сегашното време(Das Präsens) при ,,ich“ добавяме ,,e“ при ,,du – st“ при ,,er, sie, es, man“ само не добавяме ,,st“ както в сегашно време, а добавяме само ,,e“ както при ,,ich“ после продължаваме с ,,wir“ и ,,sie, Sie“ където формата не е променлива(waren-waren и hatten-hatten) и на предпоследно място при ,,ihr“ добавяме ,,t“(wart-hattet)

Аз като цяло обичам много да ползвам Das Präteritum в немската разговорна реч. Много много се използва и в романите, където се обясняват минали действия. Като цяло от време на време формата на глагола в немския се променя драстично. По точно на глагола sein(bin-ware-war) . Има и други специфични глаголи, които си променят драстично формата и които ще ги научим за напред ама не се страхувайте. Свиква се. Стига да не се предадете. Има ли желания, има и начин. Само трябва да вярвате на себе си и всичко ще се получи, така, както искате, така, както трябва!

Оставям ви да научите миналото време(Das Prateritum) на спокойствит!

Надявам се, че съм ви бил полезен! Останете със здраве! До следващия път!