Съществителни имена в множествено число

Как да определим съществителните имена в немски език, така както в единствено число, така и в множествено число? А въобще нужно ли е това?

Да ви кажа честно, нужно е, даже е необходимо да се научава заедно, винаги. Така например:

Singular(ед. ч.) Plural(мн.ч.)
-e der Tisch die Tische
-e(+Umlaut)der Stuhl die Stühle
-en die Zahl die Zahlen
-n die Tasche die Taschen
-nen die Lehrerin die Lehrerinnen


Singular(ед. ч.) Plural(мн.ч.)
– der Computer die Computer
-(+Umlaut) der Vater die Väter
-s das Auto die Autos
-er das Kind die Kinder
-er(+Umlaut) das Haus die Häuser


Или казано в изречение:

Wie viele Stühle sind im Kursraum?
Es sind 10 Stühle und 5 Tische
.

Не е кой знае какво, но трябва да се внимава на това, че трябва да се прибавят в мн.ч. ,,e, en, u-umlaut, a-umlaut, n, nen, s, er und so weit“.

Номера е да ги научите заедно с ед.ч. После всичко си идва и отива, така както вие си искатеи желаете!

Това беше от мен за сега! Надявам се, че съм ви бил полезен!

Останете със здраве! До следващия път!