ЛЕСНИ И ТРУДНИ ГЛАГОЛИ В МИНАЛО ВРЕМЕ II

Каква е разликата между лесните глаголи(regelmäßige verben) и трудни глаголи(Unregelmäßige Verben) в немски език? Има ли изобщо такава? Възможно ли

Прочетете повече