Лесни глаголи в минало време

Лесните глаголи(regelmäßige verben) така както са лесни в сегашно време(Präsens), така и са лесни в минало време(Präteritum). Единственото, което трябва

Прочетете повече